Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2013

niewiedza
23:48

Burtka-Harris Halloween
Reposted fromsadurday sadurday
23:46
3305 ccda 500

ssjdebusk:

whatshehassaid:

smellslikegirlriot:

This is rape culture

That is fucked up

Why are people so scared of murder? Y’all should feel pride that someone risked life in jail just to kill you

Literally that is how stupid these people sound to me rn

Reposted fromnijironeko nijironeko viasadurday sadurday
niewiedza
23:45
0240 dd25
Reposted frometerycznie eterycznie viaarosraro arosraro
niewiedza
23:45

Czy stać Cię na komfort paranoi?

— Agnieszka Światowa
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viasmutnazupa smutnazupa
niewiedza
23:45
3846 fc24
Reposted fromwetpussycat wetpussycat viabookart bookart
niewiedza
23:44
3930 e84d
Reposted fromwetpussycat wetpussycat viam-jak-magia m-jak-magia
niewiedza
23:44
najgorsze jest to udawanie, że mnie kocha i że ja ją kocham
— Bez tajemnic
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty
niewiedza
23:44
niewiedza
23:44
3540 fca6 500
Reposted fromnazarena nazarena viam-jak-magia m-jak-magia
niewiedza
23:42
4161 2a78
Reposted fromdatewithanight datewithanight vialesbian lesbian
niewiedza
23:41
9143 14fc 500
Reposted fromdatewithanight datewithanight viacats cats
niewiedza
23:41
9252 1e95
Reposted fromShini Shini viasmutnazupa smutnazupa
niewiedza
23:41
2326 f95d
Reposted fromShini Shini viasmutnazupa smutnazupa
niewiedza
23:40
5018 d03f
Reposted fromShini Shini viasmutnazupa smutnazupa
niewiedza
23:39

Przyznaj się, czasami chciałabyś, żeby pozwolili Ci być słabą. Żeby ktoś po prostu Cię przytulił, ukołysał jak małe dziecko i nie oczekiwał lepszego charakteru, lepszych ocen, szczuplejszego ciała i szczerszego uśmiechu. Pozwoliłby Ci się wypłakać i przez tą jedną pieprzoną chwilę mogłabyś się rozpaść w czyichś ramionach. Potem wstaniesz taka jak zawsze, ale każdy z nas potrzebuję takiego momentu. Kompletnego upadku, całkowitej akceptacji otoczenia i wtedy, kiedy już jest najbardziej żałosnym człowiekiem jakiego znasz, on odbija się od dna i znowu jest silny. Czasami pozwól komuś umrzeć na Twoich rękach.

— prawdziwe.
Reposted fromafraidoflife afraidoflife viaoktawiia oktawiia
niewiedza
23:39
Magda była jak śmierć
śmierć nosi czarny stanik 
— Pidżama Porno "Do nieba wzięci"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaoktawiia oktawiia
niewiedza
23:39
9228 b7d6 500
Reposted fromirokichigai irokichigai via666th 666th
niewiedza
23:38
1989 275d
Reposted fromursa-major ursa-major via666th 666th
niewiedza
23:38
8979 59a1
Reposted fromsmit smit via666th 666th
niewiedza
23:38
3856 3ee8
Reposted fromwetpussycat wetpussycat via666th 666th
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl